Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: novalandtuyendung
Details: 33 years old, Male, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/novalandtuyendung
In my own words

Aquacity.tv tuyn dng nhân viên kinh doanh bt ng sn bán các d án ca Novaland. Ngoài chuyên mua bán d án khu ô th Aqua City ti ng Nai, https://www.aquacity.tv/ còn là trang thông tin truyn thông bán hàng uy tín trc thuc phòng kinh doanh Novaland, ph trách bán các d án trng im nh Aqua City, Novaword Phan Thit, Novaworld H Tràm, Novaworld à Lt. Nu gia nhp Novaland, bn s nm c c hi to dng s nghip cho bn thân, ng hành vi s phát trin ca t nc. Liên h 0901 3939 66; Website: https://www.aquacity.tv/tuyen-dung ; a ch: 65 Nguyn Du, Phng Bn Nghé, Qun 1, TP. HCM; #novaland #novalandtuyendung
65 Nguyn Du, Phng Bn Nghé, Qun 1, TP. HCM
Tel : 0901393966
In A Perfect World...

Aquacity.tv tuyn dng nhân viên kinh doanh bt ng sn bán các d án ca Novaland. Ngoài chuyên mua bán d án khu ô th Aqua City ti ng Nai, https://www.aquacity.tv/ còn là trang thông tin truyn thông bán hàng uy tín trc thuc phòng kinh doanh Novaland, ph trách bán các d án trng im nh Aqua City, Novaword Phan Thit, Novaworld H Tràm, Novaworld à Lt. Nu gia nhp Novaland, bn s nm c c hi to dng s nghip cho bn thân, ng hành vi s phát trin ca t nc. Liên h 0901 3939 66; Website: https
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2024. All Rights Reserved. Last Updated 3 March 2024.