Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: ngochuyluxuryvn
Details: 32 years old, Female, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/ngochuyluxuryvn
In my own words

"Kim Ch Nam: Ngc Huy Luxury s là cu ni, có th thay bn xin ý kin có th kt ni, to nhng mi quan h vi nhiu ngi ng cp. ng ngi ngn bt c iu gì, hay danh ra môt khoang thi gian quy bau có th cùng nhau ung mt cc café vào mt bui chiu cui tun p tri. S n lúc, bn thy rng mình ã không u t vô ích cho mt mi quan h cn thit, bn thy rng mình la chn Ngc Huy Luxury kt ni quan h không phi là s la chn sai lm.

Tm Nhìn: Bng khát vng tiên phong cùng s tâm huyt chin lc u t – phát trin bn vng, Ngc Huy Luxury - Khng nh ng Cp Thng Lu! phn u tr thành tp oàn kinh doanh hàng u em nhng sn phm t các thng hiu ni ting trên th gii d dàng ti tay khách hàng ti Vit Nam

S Mnh: "" Ngc Huy Luxury - Khng nh ng Cp Thng Lu em li s T Tin, Quyn R cho khách hàng bng nhng sn phm thi thng có thng hiu ng cp nht th gii ""

Nhim V: To ra xu th dùng hiu và thay i suy ngh, quan im tng ngi trong gii thng lu v tm quan trng và s nh hng ca nhng món hiu ti s thành công ca h.
Nu bn mu
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Possession/Thing
ngochuyluxuryvn

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2021. All Rights Reserved. Last Updated 8 December 2021.